Vi har hatt en utrolig fin lørdag i Sauda med korfest og forestillingen SEASONS. Takk til Sauda Soul
⭐️Kids ⭐️Children ⭐️Teens for at vi fikk synge sammen med dere.